Hrázděné pyramidy - FACHWERK

Hrázděné pyramidy (typ "fachwerk") mají síť uchycenou uvnitř konstrukce z ocelových tyčí. Pevná konstrukce umožňuje připojení celé řady přídavných atrakcí jako jsou skluzavky, mosty, ručkovací sítě atd. Výhodou většiny hrázděných pyramid je rychlost stavby - nadzemní konstrukce je upevněna na ocelový rám k zasypání a odpadá tak nákladné a zdlouhavé betonování základů. Tyto typy jsou v katalogu označeny štítkem "123 montage".

 

Strana 1 2 3 4
Strana 1 2 3 4